Tävlingspolicy

Om tävlingar

I Ullevi Vikingen vill vi uppmuntra till tävling och hög aktivitet på våra medlemmar. För att det ska vara en naturlig utvecklingskurva i tävlandet och för att följa våran Gröna tråd har vi några tävlingspolicys vi eftersträvar att följa i vår förening:

 • Vi tävlar tillsammans, det vill säga att tränarna för träningsgrupperna bestämmer vilka tävlingar som är prioriterade där vi tillsammans deltar. Övriga eventuella tävlingar stäms av med ansvarig tränare.
 • Klubben subventionerar till viss del startavgifter för att uppmuntra till tävlande. Läs mer om startavgifter nedan.

Startavgifter

Föreningen subventionerar till viss del startavgifter till tävlingar men för att det ska bli hållbart för så väl föreningen som för de aktiva på sikt så har vi vissa regler för startavgifter:

Klubben har tyvärr enbart möjlighet att stå för två tävlingsstarter per helg från och med årsskiftet.

 • Vill man delta i fler grenar eller om det sker efteranmälan så får man bekosta detta på egen hand.
 • På grund av att sportadmin adderar en administrationsavgift på varje faktura så kommer vi när de aktiva anmält sig i fler än två grenar eller efteranmält sig skapa en faktura.
 • Tävlingar inomhus betalas senast 31 mars 2024
 • Tävlingar utomhus betalas senast 30 september  
 • Fakturan kan då fyllas på vid nästa tävling om man överskrider två grenar eller efteranmäler sig. Fakturabeloppet ökar då och ni väljer själva när ni vill betala.
 • Det går att betala i förtid men då kan det kommer det att skapas en ny faktura med ny adminavgift vid nästa tävling. Eller så väntar ni till sista förfallodatum vid säsongen och betalar allt i en klumpsumma.
 • Tillägg är att adminavgiften är stegrande från 9-59 kr beroende på belopp på fakturan.

  Sammanfattning:
 • Klubben står för anmälningsavgiften i två grenar per tävlingshelg.
 • En faktura skapas när ni deltagit i fler än två grenar eller efteranmäler.
 • Fakturan betalas senast 31 mars inomhussäsong och 30 september utomhussäsongen.
 • Om du betalar din faktura direkt när du fått den och sedan tävlar igen enligt ovan så kommer en ny faktura skapas.

Undantag kan gälla vid tredagarstävlingar, mångkamper eller stafetter, stäm av med tränare eller kansliet vid frågor eller oklarheter.  

Tillbaka