Tävlingspolicy

Om tävlingar

I Ullevi Vikingen vill vi uppmuntra till tävling och hög aktivitet på våra medlemmar. För att det ska vara en naturlig utvecklingskurva i tävlandet och för att följa våran Gröna tråd har vi några tävlingspolicys vi eftersträvar att följa i vår förening:

  • Vi tävlar tillsammans, det vill säga att tränarna för träningsgrupperna bestämmer vilka tävlingar som är prioriterade. Övriga eventuella tävlingar stäms av med ansvarig tränare.
  • Klubben subventionerar startavgifter för att uppmuntra till tävlande. Läs mer om startavgifter nedan.

Startavgifter

Föreningen subventionerar startavgifter till tävlingar men för att det ska bli hållbart för så väl föreningen som för de aktiva på sikt så har vi vissa regler för startavgifter:

  • För 10–14 åringar subventioneras 4 grenstarter per helg. Vid fler starter faktureras den aktive.
  • För 15-17 åringar subventioneras 3 grenstarter per helg. Vid fler starter faktureras den aktive.
  • För aktiva 18 år och äldre subventioneras 2 grenstarter per helg. Vid fler starter faktureras den aktive.

Skulle det vara aktuellt med fler grenstarter kan undantag förekomma i samråd med ansvarig tränare och kansliet.

Undantag gäller alltid vid tredagarstävlingar, mångkamper eller stafetter, stäm av med tränare eller kansliet vid frågor eller oklarheter.  

Efteranmälan

Vid återkommande efteranmälningar kommer den aktiva att faktureras.

Tillbaka