För föräldrar

Ullevi Friidrott – klubben som har sådan kvalitet på sin ungdomsverksamhet att ungdomarna stannar i friidrotten och i klubben

Ullevi Vikingen Friidrott arbetar utifrån Riksidrottsförbundets anvisningar för barn och ungdomsidrott.

I Ullevi Vikingen är gruppansvariga tränare fullt utbildade friidrottstränare. Alla våra gruppansvariga tränare är mycket erfarna, beprövade och meriterade tränare.

Vi arbetar för att ge våra aktiva optimala chanser att lyckas såväl som ungdom, junior och som senior.

Vi vill att barnen och ungdomarna ska ha fått testa på friidrott ordentligt innan de börjar veckoträna i ordinarie grupper i vår Friidrottsskola.

Veckoträningsgrupperna har närvarokrav och vi vill att alla aktiva tävlar regelbundet och flitigt.

Veckoträningsgrupperna ska vara relativt konstanta. De aktiva som börjar veckoträna ska vara övertygade om att de vill vara med och träna friidrott i minst ett år. Veckoträningsgrupperna fylls på i en långsam och bestämd takt för att verksamheten ska vara så utvecklande som möjligt för de aktiva. Veckogrupperna har en maxstorlek för bästa möjligt utveckling för de aktiva.

Verksamheten bedrivs så att glädje, gemenskap och utveckling står i fokus. Vår ambition är att våra aktiva ska ha möjlighet och vilja fortsätta med friidrott genom ungdomsåren och som både junior och senior.

Ullevi Friidrottsklubb är Göteborgs högst rankade elitklubb

Som förälder är du välkommen att engagera dig som funktionär på våra arrangemang. Genom intäkterna från våra arrangemang finansierar vi vår friidrottsverksamhet.

Hjälp till att sprida information om alla våra motions arrangemang och stötta oss genom att vara funktionär, det betyder enormt mycket för oss!

Alla kan vara funktionär! De instruktioner som behövs får du på plats, det finns en uppgift för alla. Utöver att du bidrar till klubbens verksamhet så lär du känna våra tränare, barn, ungdomar och andra vårdnadshavare.

Om du har frågor kring att vara funktionär är du välkommen att kontakta oss på telefon eller mail.

En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass. Värdegrunden sammanfattas i fyra hörnpelare:

• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel