Träning/Tävling

Träningsgrupper

Våra träningsgrupper erbjuder möjlighet att träna och tävla med progression och mot målsättningar. Ullevi Vikingen arbetar med vår ungdomsverksamhet för att ungdomarna ska stanna kvar i friidrotten och klubben över tid.

Tränare

Vi har en genomtänkt långsiktig filosofi, erfarna och välmeriterade tränare och en ekonomi i balans. Vi kvalitetssäkrar träningsverksamheten genom att alla ungdomsgrupper leds av tränarteam som tillsätts centralt av klubben. Ullevi Vikingen har anställda medarbetare som är verksamhetsansvariga och närvarar helt eller delvis på våra ungdomars träningar.

Trygg idrott